14ZkKEq9XypfsohtbFpY2sCegZ9p1sFCBB
Balance (1EX)
1001.95400000